Canteras ACHAren kalitate politika

Gero eta merkatu lehiakor baten produktibitate eta kalitatearen beharretara egokituz, kontuak ikuskatzeko dituen Kalitate Kudeaketa Sistema baten kide gara Nazioarteko Arauak betez, urtero berrikusten direnak. UNE-EN-ISO9001 eta Zuzendaritza 89/1067CEE <<Eraikuntzako Produktuen Zuzendaritza>>
 
Zuzendaritzak argi eta garbi adierazi nahi du Kalitate Kudeaketaren Sistemaren eten  gabeko hobekuntza aurrera eramango duela hurrengo helburuak lortzeko asmoz:
 
Helburu nagusia bezeroen eta interesa duen edonoren asetasuna lortzea da; hurbileko tratua eskainiz eta beharren araberako aldaketetara irekia
 
Zuzendaritzak beharrezkoak diren hobekuntzak sustatuko ditu urterako ezarritako helburuak lortu asmoz.
Kalitatea eten gabe hobetzeko gai izan behar da; huts egiteak ikasteko erabili behar dira eta bide batez hori sortarazi duena baztertzeko.
 
Kalitateak guztien lankidetza eta parte-hartzea eskatzen du eta horretarako denen hartu-eman eta formakuntza ezinbestekoak dira.
 
Enpresak hitz ematen du bere jarduerari dagokion betekizuna gauzatuko duela.
 
Langileria guztia Kalitate Politika honen jakitun da eta ontzat ematen du.